Vi har villaolja för dina behov

Hos oss har du valfrihet. Vi har två olika varianter av villaolja: 

1. Den ena är avsedd för oljetankar och ledningar placerade inomhus där temperaturen aldrig sjunker under 0 oC (E10). 

2. Har du en oljetank placerad utomhus, i kallförråd, nedgrävd eller liknande, finns även en variant som tål temperaturer ned till ca -30 oC (E32). 

Viktigt att tänka på: 

Chansa aldrig genom att välja den temperaturkänsliga oljan om du är osäker på om temperaturen kommer att understiga 0 (noll) grader Celsius. Utsätts den olja som är temperaturkänslig för kyla kan paraffinutfällning eller isbildning uppstå. Detta kan leda till att ledningar och filter sätts igen eller att issörja bildas på oljetankens botten vilket i sin tur kan orsaka kostsamma dirftstörningar.